Takk!

Kommunedirektøren, arbeidstakerorganisasjonene i Sømna; Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet og Delta samt hovedverneombudet ønsker å rette en stor takk til alle ansatte i kommunen.

Koronasituasjonen vi nå befinner oss i setter hele samfunnet og kommunen på prøve. Det er en situasjon som krever det beste av oss alle og hvor vi er avhengig av at alle bidrar og samarbeider godt, for å kunne komme oss gjennom en krevende tid.

Fra vi satte krisestab rett etter vinterferien har kommunedirektøren, fagforeningene og hovedverneombudet hatt god kontakt. Det har vært ukentlige møter og det har kommet mange gode innspill som kommunen har tatt med seg inn i videre planlegging.

Denne situasjonen kan bli langvarig. Vi må også være forberedt på at endringer kan skje raskt. Kommunedirektøren, fagforeningene og hovedverneombudet vil fortsatt ha tett dialog om endringsbehovene. Hastigheten dette skjer i vil avhenge av hvor kritisk situasjonen er, eller kan bli.

Vi setter stor pris på den innsatsen som gjøres ute på alle enheter og i administrasjonen. Ansatte har taklet situasjonen veldig godt og vist ansvar og endringsvilje. Mange har blitt satt til å gjøre andre oppgaver enn det de gjør til vanlig og mange har hatt en bratt læringskurve i forhold til digital kommunikasjon og samhandling. Situasjonen gjør at man må tenke nytt og det skal handles raskt, mange ordinære oppgaver blir satt på vent og utfordringer må løses på andre og kreative måter. Tidsfristene er til tider korte og arbeidsdagene er ikke alltid innenfor normal arbeidstid.

Derfor er det godt å se at dere er tålmodige og viser raushet og fleksibilitet. Dere viser forståelse for at vi er i en krevende situasjon. Det er en positivitet i kommunen som er utrolig viktig, og som gjør at vi sammen skal klare dette.

Takk for ekstraordinær innsats i en krevende situasjon! Ønsker dere alle en riktig fin påske.

Med vennlig hilsen
 

Arne Johansen, kommunedirektør

Morten Engesbak, HTV Fagforbundet

Marianne Rørmark, HTV Utdanningsforbundet

Louise Nilsen, HTV Delta

Hilde Solberg, HTV Sykepleierforbundet

Kristian Moen HVO Sømna kommune