Stenging av sykehjemsavdeling for alle besøkende til og med mandag 05.10.2020.

Sømna kommune opprettholder gjeldende besøksrestriksjoner på sykehjemsavdelingen til og med mandag 05.10.

Dette er et føre var tiltak som følge av situasjonen med pågående omfattende testing etter to positive covid-19 tester i kommunen.