---Sprenging---

I forbindelse med arbeid i nye Buskhammeren boligfelt, vil det bli utført sprengningsarbeider i uke 36.

Sprenging vil skje i tidsrommet mellom klokken 0730 og 1530.
Varsling skjer med sirener. Før sprenging; korte støt i ca 1 min. Etter sprenging; sammenhengende sirene ca 1 min.
Informasjon S. Dypaune 41631046