Sømna kommune har fått tildelt fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for 2020.

Midlene er gitt til prosjektet for opphøyd gangfelt på FV17 mellom Berg skole og Vestaberg. Det opphøyde gangfeltet skal også være opplyst i mørket.

Dette tiltaket vil redusere farten på Fv17 og gi en tryggere overgang for de myke trafikantene som skal krysse veien.