Sømna kommune deler ut Frivillighetspris

Vi håper Sømnas befolkning kommer med med forslag til hvem som burde få denne i år.

Sømna kommune skal for første gang dele ut Frivillighetspris. Les statuttene for dette, og vi håper Sømnas befolkning kommer med med forslag til hvem som burde få denne i år.

Forslag sendes til eline.monsen@somna.kommune.no eller leveres på Frivilligsentralen innen 27. november 2020.
 

Statutter for Sømna kommunens frivillighetspris
 

Om prisen  

 • Frivillighetsprisen deles ut årlig. Prisen er en del av kommunens arbeid for å stimulere til mangfold, bredde og en nyskapende frivillig sektor. Hensikten med prisen er å øke status og interesse for frivillig arbeid gjennom å gi pris til initiativrike personer, organisasjoner eller foreninger som gjør en stor innsats til det beste for medmennesker i Sømna.
 • Prisen er på 10.000 kr, blomster og et diplom
 • Prisen deles ut på Frivillighetens dag hvert år

Målet

 • Prisen skal synliggjøre frivillighetens verdi for mennesker og samfunn gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.

Kriterier for utvelgelse av kandidater

 • Prisen kan gis til en initiativrik enkeltperson, organisasjon, forening el., som har utmerket seg med frivillig innsats til beste for medmennesker og samfunnet i Sømna.
 • Prisen kan gis på grunnlag av frivillig innsats over lengre tid eller i en tidsavgrenset periode.
 • Prisvinnerne skal over tid synliggjøre frivillighetens bredde og mangfold.
 • Kommunale aktører kan ikke motta prisen.

Nominasjonsprosess og tildeling

 • Helse, velferd og kultur har ansvar for utlysning, ta imot nominasjoner og vurdere de nominerte opp mot gitte kriterier i statuttene.
 • Alle som er bosatt i Sømna har forslagsrett
 • Formannskapet er jury for prisen, og de nominerte legges frem uten innstilling for formannskapet i formannskapsmøtet før tildelingen.
 • Saken unntas offentligheten til prisen deles ut.