Søk om tilskudd

1.februar går søknadsfristen ut for tilskuddsordningene; folkehelsetiltak, organisasjonsstøtte til innvandrertiltak og ung kultur. Ønsker ditt lag/forening å søke kan folkehelsekoordinator være behjelpelig med søknaden.  

Det finnes mange ulike tilskuddsordninger som både kommunen og lag/foreninger kan søke om midler til. Dersom du ønsker hjelp til å skrive søknad, ta kontakt med folkehelsekoordinator.

Les mer om tilskuddsordningene