Regjeringen innfører strengere nasjonale koronatiltak

Fra og med torsdag 25. mars gjelder strengere nasjonale tiltak for å hindre smitten i å spre seg. Disse tiltakene gjelder også i Sømna.

Les alle de ny nasjonale rådene for påsken her:

regjeringen.no/id2841039/