Pressemelding

Arne Johansen er tilsatt som Kommunedirektør i Sømna kommune.

Arne Johansen (50) er av Kommunestyret 14.11.19 tilsatt som ny Kommunedirektør i Sømna kommune. 

Vi har hatt en grundig prosess med ekstern rådgiver, politikere, administrasjon og tillitsvalgt involvert. Søkermassen har vært god, vi har hatt flere godt kvalifiserte kandidater, og valget falt til slutt på Arne Johansen, sier Hans Gunnar Holand, ordfører. 

Arne Johansen kommer i dag fra stilling som Rådmann i Lærdal kommune, hvor han også tidligere har vært Kommunalsjef Helse og omsorg. Johansen har en bredde i sin kompetanse med mangeårig erfaring fra ulike lederroller i Skatteetaten, samt som Direktør Intern Service i Helse Førde. Han er opprinnelig fra Velfjord, men har bodd store deler av livet på Vestlandet. Han flytter tilbake til Sør-Helgeland på nyåret.

- Dette er en viktig og spennende jobb i en kommune hvor vi har muligheter for vekst og utvikling. Jeg ønsker å bidra i dette arbeidet, og er glad for å bli tilsatt, sier Arne Johansen. 

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

Mer informasjon: 

Kontakt ordfører Hans Gunnar Holand, tlf. 907 64 205.