Pressemelding 24.03.2021 - Kommuneledelsen ber innbyggere og tilreisende om å fortsette dugnaden.

Sømna kommune innfører ikke egne koronatiltak, men understreker viktigheten av at de nasjonale tiltakene og rådene som regjeringen innførte blir fulgt. Dette sier ordfører Hans Gunnar Holand, kommunedirektør Arne Johansen og kommuneoverlege Rolv-Jørgen Bredesen i en pressemelding.

Fra og med 24.3.2021 innførte regjeringen strengere nasjonale tiltak. Dette for å unngå at smitte sprer seg fra områder med mer smitte enn det vi har i Sømna og på Sør-Helgeland akkurat nå.

Disse tiltakene berører innbyggere og tilreisende til Sømna spesielt;

  • Reis så lite som mulig og møt så få som mulig.
  • Råd om at alle arrangement blir avlyst eller utsatt.
  • Forbud mot skjenking av alkohol.
  • Råd om maks to personer på besøk.
  • Råd om å holde to meters avstand.
  • Råd om bruk av munnbind der to meters avstand ikke kan overholdes.
  • Råd om hjemmekontor der dette er praktisk mulig.
  • Treningssenter kan holde åpent, men kun for kommunens fastboende innbyggere.
  • Forbud mot innendørs organisert idretts- og fritidsarrangement for voksne.

Vi vet at påsken betyr økt reisevirksomhet. Det er derfor særdeles viktig at de nasjonale tiltakene blir fulgt av innbyggere og tilreisende til Sømna, sier ordfører Hans Gunnar Holand. Vi har vist at vi i to runder har klart å håndtere en smittesituasjon effektivt. Dette takket være innbyggere som både har vist forståelse for kommunen sine tiltak, og som har fulgt disse til punkt og prikke, fremholder ordføreren. 

Kommunedirektør Arne Johansen trekker frem de ansatte i Sømna sin store innsats gjennom hele pandemien. De har vist stor evne til å hive seg rundt når situasjonen har krevd det. Alle ansatte i Sømna er berørt av pandemien på en eller annen måte. Det er derfor godt å registrere hvor fleksible ledere og tilsatte har vært, og at de hele tiden har klart å finne gode løsninger med brukerne våre i sentrum, sier Johansen. Johansen er likevel bekymret for hva påsken kan bringe med seg. Et smitteutbrudd i Sømna er noe vi absolutt ikke trenger nå når vi er på oppløpssiden av pandemien. Vi står han av, men vi merker trykket. Vi vil aller helst nå fremover bruke ressursene våre på vaksinering, fremfor ytterligere nedstenging og smittesporing, avslutter Johansen.

Kommuneoverlege Rolv-Jørgen Bredesen ber alle om vurdere nødvendighetene av egen reiseaktivitet. Dette gjelder både fastboende og besøkende utenfra. Bredesen forteller at kommunen har god kapasitet på testing. Sømna har også gjort avtale med Brønnøy kommune slik at innbyggere eller tilreisende til Sømna som trenger å la seg teste utenom åpningstidene til legesenteret i Sømna kan få gjort dette ved teststasjonen i Brønnøysund.  Kommuneoverlegen fremholder også viktigheten av at de nye tiltakene og rådene blir fulgt. Videre understreker Bredesen de mer basale smitteverntiltakene som handhygiene, at en holder seg hjemme hvis en er syk, og at en lar seg teste ved minste tegn til symptomer.

Kommuneledelsen understreker som statsforvalteren at bør-regler så langt det er mulig, må forstås og praktiseres som en skal-regel.

Kommunen er på sin side godt forberedt om smittesituasjonen skulle endre seg, og vil som tidligere reagere raskt hvis smitten skulle passere kommunegrensen til Sømna, avslutter ordfører Hans Gunnar Holand.