Presisering av smittevernråd i forbindelse med flere utbrudd av mutert virusvariant i Norge

Pressemelding fra kommunedirektør og kommunelege 10.02.2021

1. Sømna kommune oppfordrer til å unngå å reise til kommuner som har utbrudd med mutert virusvariant.

2. Personer som de siste ti dagene har vært i en kommune med utbrudd av mutert virusvariant oppfordres til å la seg teste på dag en og dag syv etter ankomst Sømna. Det oppfordres til å unngå nærkontakt utenfor egen husstand til negativ test etter dag syv foreligger.

3. Der personer utvikler symptomer etter reise i disse kommunen, oppfordres også hustandsmedlemmer til å være hjemme fra jobb og skole inntil negativt prøvesvar foreligger hos den som har vært på reise.

4. Nasjonalt anbefales hjemmekontor. Sømna kommune oppfordrer fortsatt til at det legges til rette for hjemmekontor, så lenge dette ikke er uhensiktsmessig ut fra tjenstlige- eller personlige behov. Dette må vurderes lokalt på den enkelt arbeidsplass og av nærmeste leder. Det er viktig med gode smitteverntiltak på arbeidsplassen. De tre viktigste er:

• Hold deg hjemme når du er syk.

• Hold god avstand fra andre.

• Ha god håndhygiene og desinfiser flater.