Ordføreren informerer

Klikk for stort bilde 

Ordfører ønsker å informere innbyggerne direkte om den siste utviklingen i Korona-saken. Sømna kommune er som resten av landet og store deler av verden i en svært alvorlig situasjon.

Kommuneledelsen besluttet i morges, at skoler og barnehager holder stengt fra og med i morgen, 13.03.20 og i to uker fremover.

Sømna Kommune satte krisestab fra kl. 12.00 i dag for å sikre at kritiske funksjoner i kommunens tjenestetilbud sikres og at øvrige tjenesteproduksjon opprettholdes i størst mulig grad.

Kriseledelsen iverksatte umiddelbart en rekke tiltak utover de ovennevnte, deriblant sterke restriksjoner for besøkende og adgangskontroll på Sømna Omsorgssenter. Dette for å verne en svært risikoutsatt gruppe mot unødvendig smitterisiko. Disse tiltakene er også fulgt opp nasjonalt utover dagen.

De tiltak som er iverksatt er svært inngripende i hverdagen til våre innbyggere og det vil også sette vår evne til å levere gode tjenester under et voldsomt press. Vi jobber kontinuerlig med å informere de berørte og løse de utfordringer vi står ovenfor.

Spesielt vil noen av våre ansatte oppleve å få utfordringer med å sikre pass av egne barn når de selv må på jobb. Kommunen ønsker å være fleksibel slik at ansatte både kan være i jobb og yte omsorg hjemme. Dette kan gjøres på flere måter, blant annet gjennom hjemmekontor, frivillig bytte av vakter m.m. Situasjonen er ekstraordinær og det krever fleksibilitet både fra arbeidsgiver og arbeidstaker sin side.

Det er her veldig viktig at de som har et nettverk som kan bidra, spiller på lag med dette.

Kommunen har et overordnet fokus på å kunne løse de mest samfunnskritiske oppgavene gjennom hele denne utfordrende perioden vi står overfor. Kommunens ansatte informeres direkte om konsekvenser for deres arbeidssituasjon og innbyggerne for øvrig informeres fortløpende gjennom Sømna Kommunes hjemmeside, FB side og gjennom media.

Ved behov for ytterligere informasjon vil vi fra arbeidstids start i morgen, fredag 13.03. ha opprettet ekstra kapasitet for å svare på telefon.

-Spørsmål vedrørende oppvekst: ring 750 15 000 og velg oppvekst i menyvalget.

-Spørsmål vedrørende helse:         ring 750 15 100

-Spørsmål vedrørende omsorg:     ring 750 15 120

-Øvrige henvendelser:                     ring 750 15 000

Hvis du har personer som du vet ikke er på Sømna kommunes hjemmeside, FB-Side eller av andre årsaker ikke har tilgang til den informasjon som vi publiserer på nett så oppfordrer jeg dere til å dele denne informasjonen med dem. Skriv gjerne ut informasjonen eller fortell om den informasjon kommunen deler.

Som ordfører vil jeg også benytte anledningen til å minne oss alle på at vi i denne alvorlige situasjonen har et særskilt ansvar for å være løsningsorientert, opptre samlende og være gode sambygdinger.

Det er også avgjørende at vi som bor i Sømna støtter lojalt opp om kommunens og folkehelseinstituttets råd og pålegg om hvordan vi skal opptre i den utfordrende smittesituasjonen vi er midt oppe i.

Det første dødsfallet i Norge, som følge av Koronaviruset er nettopp bekreftet.

Vårt mål er at innbyggere og kommune skal være løsningsorienterte og bidra til å spille hverandre gode.
Slik kan vi alle sammen bidra til at færrest mulig blir smittet og at vi forhåpentligvis unngår alvorlig syke.

Sammen er vi sterke!

Hans Gunnar Holand
Ordfører Sømna Kommune
Mob. 90764205
hgholand@somna.kommune.no