Oppheving av bålforbud

Fra og med i dag, fredag 10 juli, opphever brannsjefen i Sømna totalforbudet mot å gjøre opp ild og åpen brenning.

Sømna brann- og redning minner samtidig om det generelle bålforbudet: Det er i tidsrommet 15 april til 15 september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra brannvesenet. Det er allikevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre noen brann, eks. på tilrettelagte bålplasser.

Ved bruk av engangsgrill, må du huske å vurdere brannfaren mot underlaget. Under engangsgrillen blir det veldig varmt, og underlaget kan fort ta fyr eller bli skadet av varmen. Sett derfor aldri engangsgrillen direkte på bakken.

Husk å respektere bålreglene, bruk hodet og vis aktsomhet.

God sommer hilsen brannsjefen i Sømna!