Hovedopptak i barnehagene i Sømna

Fra og med barn fyller ett år har de rett til barnehageplass i sin bostedskommune. Barn som fyller ett år i september, oktober og november har rett til barnehageplass fra den måneden de fyller år.

Ledige plasser i privat og kommunale barnehager for barnehageåret 2020/2021:

  • Bakketun barnehage
  • Sømna barnehage avd. Vik
  • Sømna barnehage avd. Berg

Det er felles søknadsskjema for kommunal og privat barnehage.
Elektronisk søknadskjema finner dere på kommunens hjemmeside.

Søknadsfrist: 1. mars 2020