Høring - Etablering av ny lokalitet for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret - Laksvika i Sømna kommune

I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.06.2005 m /forskrifter legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Etablering av ny lokalitet for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret - Laksvika i Sømna kommune
 

Kommune:        Sømna

Søker:                Midt-Norsk Havbruk AS

Søkt størrelse:  6240 tonn MTB

Lokalitet:           Laksvika

Koordinater:     Midtpunkt anlegg N 65º 13,570` Ø 12º 08,751`
                           Midtpunkt foringsflåte N 65º13,633` Ø 12º08,682`

Kontaktperson: Midt-Norsk Havbruk AS, tlf. 908 44 800
 

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen via post@somna.kommune.no eller Sømna kommune, Kystveien 84a, 8920 Sømna, innen 10.oktober 2021
 

Søknadsvedlegg:

Høringsbrev (PDF, 895 kB)
Kartutsnitt 1_40000 (PDF, 439 kB)
Kartutsnitt 1_5000 (PDF, 479 kB)
Kartutsnitt 1_1000 (PDF, 569 kB)

Arealplankart (PDF, 622 kB)
Forundersøkelse (PDF, 9 MB)
B-undersøkelse (PDF, 5 MB)
C-undersøkelse (PDF, 12 MB)
Vannstrømmåling (PDF, 12 MB)
Undervannstopografi (PDF, 785 kB)
Undervannstopografi 2 (PDF, 590 kB)
Undervannstopografi 3 (PDF, 622 kB)

Multistråle og hardhetsdata (PDF, 482 kB)

Supplerende informasjon (PDF, 4 MB)

Sammenstilling av IK system (PDF, 539 kB)