Generelt bålforbud

For å forhindre skog- og lyngbrann ble det fra 15. april innført generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark. Dette forbudet gjelder fram til 15. september og er aktivt hver år.

Selv om det er et generelt bålforbud, har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken eller det har regnet i lang tid. Du kan også grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser.

Forbudet er i samsvar med Forskrift om brannforebygging. Den kan du lese ved å klikke her.

I tillegg har Sømna kommune egen forskrift for åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Den kan du lese ved å klikke her.

Husk å respektere bålreglene, bruke hodet og vise aktsomhet.