Fra 1. april til 20. august er det en generell båndtvang for alle hunder

Men det betyr ikke at fra 21. august kan hunder slippes løs overalt. Hundeloven viser til et generelt aktsomhetskrav.

Båndtvang for hunder

Fra 1. april til 20. august er det en generell båndtvang for alle hunder i hele landet, det vil si at hunder skal holdes i bånd overalt, gjennom hele perioden.

Men det betyr ikke at fra 21. august kan hunder slippes løs overalt. Hundeloven viser til et generelt aktsomhetskrav:

«En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeholderen skal sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Blant annet skal hundeholderen søke å avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for andre.»

Vær oppmerksom på at det går husdyr på beite langt utover høsten. Det er også viktig at hunder ikke jager ville dyr, dette gjelder selvsagt hele året.