Forbud mot St. Hansbål fra og med 22 juni.

Sømna kommune har innført bålforbud med UMIDDELBAR virkning. Det betyr at det nå er forbudt å gjøre opp bål i forbindelse med St. Hansfeiringer i hele Sømna kommune. Dette total forbudet gjelder også for bruk av engangsgriller og andre bærbare innretninger. Bålforbudet er satt med bakgrunn i §3 i Forskrift om brannforebygging.

Vi opplever at mange ønsker å feire St. Hans på selveste dagen og i kommende helg, og dette gjør at vi nå innfører forbudet med umiddelbar virkning fra og med 22 juni 2020.

Sømna kommune har tatt ned Våg vannbehandlingsanlegg (22.06.20) i forbindelse med en planlagt utskiftning av komponenter. Dette medfører restriksjoner på vannbruken for alle kommunens innbyggere, og en brann i tillegg til kun et vannbehandlingsanlegg i drift, vil kunne medføre alvorlige konsekvenser for Sømna samfunnet.

Brannfaren er spesielt stor på grunn av en lang periode med tørt og varmt vær. Fremtidig varsler om nedbør er av så liten betydning at det fortsatt vil være tørt i mange områder av vår kommune.

Vi minner også om det generelle bålforbudet fra 15 april til 15 september som sier at det er forbudt å tenne opp bål i nærheten av skog og utmark. Sømna kommune kommer ikke til å gi noen dispensasjoner fra dette total forbudet.

For spørsmål, ta kontakt med brannsjef Nils- Ivar Sund, tlf: 95 83 65 62