Driftsstans på Våg vannbehandlingsanlegg

Det foregår nå i disse dagene reparasjon av Våg vannbehandlingsanlegg. Årsaken er at det forrige helg oppsto et havari på sentralstyreenheten.

Siden havariet forrige helg har det vært manuell kjøring av anlegget. Det krever mye tilstedelse på anlegget. Det har vært personell fra teknisk enhet tilstede hver fjerde time hele døgnet. Samtidig med havariet på Våg oppsto det 2 vannbrudd i kommunen. I tillegg er det nå en tørkeperiode som medfører et stort vannforbruk.

Derfor oppfordres det til å være svært forsiktig med bruk av vann under driftsstansen på Våg vannbehandlingsanlegg.

Produksjonen av vann fra Vassbotn vannbehandlingsanlegg foregår for fullt, men har ikke kapasitet nok hvis ikke bruken i kommunen reduseres til det minimale.

Tre firmaer er involvert i reparasjonen: Celect som har elektriske installasjoner, Ing. Paul Jørgensen AS som har PLS-styring og automasjon og BioVac AS som leverer det tekniske utstyret.

Bildene viser Celect's elektrikere i arbeid, fra hallen med utstyret for vannbehandling. Avd.ing. Tor Ottesen fra Sømna kommune står ved utstyret som renser råvannet for humus.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde