Det er stor viltfare langs vinterveiene

Her er 10 tips for å unngå påkjørsel av elg, hjort, rådyr og reinsdyr...

10 tips for å unngå viltpåkjørsel - Klikk for stort bilde