Bispevisitas

Biskop Ann-Helen Fjelstad Jusnes kommer på bispevisitas til Sømna 24-29. april. Programmet inneholder blant annet biskopens deltagelse under en stor trafikksikkerhets øvelse som vil foregå i Vik. I tillegg blir det blant annet besøk på Berg skole, barnehagegudstjeneste, bedriftsbesøk og tid til å ha samtaler med både stab og menighetsråd.

Programmet inneholder blant annet biskopens deltagelse under en stor trafikksikkerhets øvelse som vil foregå i Vik. I tillegg blir det blant annet besøk på Berg skole, barnehagegudstjeneste, bedriftsbesøk og tid til å ha samtaler med både stab og menighetsråd. Biskopen vil treffe representanter fra kommunen og vil få omvisning på Sømna omsorgssenter. Det vil bli et innholdsrikt program, men også med tid til å ha de gode samtalene.

Torsdag 26. april starter dagen med morgenbønn i kirken kl. 09-10, da håper vi mange vil komme til kirken. Samme dag holdes det andakt på Sømna omsorgs og sykehjem kl. 11 og det blir dugnad på kirkegården kl. 17-19. Det er også planlagt at biskopen vil være tilstede under speidernes årlige søppelrydding som skjer samme kveld på Sømnes.

Besøket avsluttes med gudstjeneste i Sømna kirke kl. 11 søndag 29. april. Etter gudstjenesten blir det visitasforedrag i kinosalen på Sømna kro og gjestegård.

For fullstendig program se Sømna menighets hjemmeside: somna.kirken.no/