ÅRETS TV-AKSJON; ET HAV AV MULIGHETER!

Innsamlingen til årets TV-aksjon skal gå til å bekjempe plast i havet.

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene!

Ordfører Hans Gunnar Holand har opprettet en digital innsamlingsbøsse på spleis som alle i Sømna som ønsker å støtte årets TV-aksjon kan bruke.

Bli med og bidra til redusert plastutslipp og renere verdenshav!

#ethavavmuligheter #tvaksjonen2020