Sommeråpent på bygdetunet fra 26. juni til 10. august, tirsdag til søndag 11.00-17.00

Da må du melde din interesse innen 1. juli 2018.

Det blir startet tvungen slamtømming på norddelen av kommunen i uke 20.

Forslag til detaljregulering for utvidelse av Buskhammeren boligfelt er nå lagt ut til offentlig ettersyn.

Utdanningsdirektoratet har besluttet at Sømna kommune får status som språkkommune. Totalt er 17 kommuner med i denne tildelingen.

Hva er Ferie for alle? Ferie for alle er et gratis ferietilbud fra Røde Kors til barn og barnefamilier med svak økonomi. Frivillige legger til rette for hyggelige og spennende opplevelser for familiene, og forhåpentligvis reiser alle hjem med nye venner og gode ferieminner. Søknadsfrist 1. mai.

I år som i fjor samler renovasjonsselskapene i Midt-Norge kreftene for en felles strandryddeaksjon. Men vi trenger deres hjelp! Vi ser etter små og store hender over hele landsdelen som kan være med å rydde strendene våre. Hvis dere rydder, så henter vi avfallet. Gratis sekker får du på kommunehuset.

Det nærmer seg sommeren, og vi er full gang med å planlegge sommerens friluftsskoler for barn i alderen 9-13. I år utvider vi og kjører i alle seks medlemskommuner. I uke 26 og 27 blir det friluftsskoler på Vega, Vevelstad, Sømna og Brønnøy.

Biskop Ann-Helen Fjelstad Jusnes kommer på bispevisitas til Sømna 24-29. april. Programmet inneholder blant annet biskopens deltagelse under en stor trafikksikkerhets øvelse som vil foregå i Vik. I tillegg blir det blant annet besøk på Berg skole, barnehagegudstjeneste, bedriftsbesøk og tid til å ha samtaler med både stab og menighetsråd.

Tidligere kulturskoleelev, korpsmusikant i Sømna og mottaker av Drømmestipendet, Kristine Oppegaard, tar en utøvende master på Hochschule der Künste, Bern, med verdenskjente Ian Bousfield som lærer.