Folk i Langåsen

Kulturarrangør med tilhold på eiendommen Langåsen i Sømna. Arrangerer annethvert år familiefestivalen "Folk i Langåsen", og vil trolig etterhvert også stå for flere arrangementer / aktiviteter, samt legge til rette for at andre arrangører skal kunne bruke eiendommen.

Organisasjonen er idealistisk, alt overskudd i drift vil bli brukt til å gjøre eiendommen bedre egnet for kulturformål. Blant fremtidige mål er permanent strøm til utendørs scene og til låve, låvebru og forsterking av gulv i låven slik at den kan få en scene og brukes til arrangementer, et lite "servicehus" (wc/kiosk), og løsning for sitteplasser til arrangementer.
Adresse Kontakt Kategori
Folk i Langåsen
Langåsen 2 Seljordvegen 574
3803 Bø i Telemark
Ken-Børre Langås
Telefon: 99267903
Aktiviteter
Kontaktpersoner
E-post kenb@live.no
Annet
Kontaktperson: Ken-Børre Langås.

Folk i Langåsen VIPPS-nummer: 108632.
Folk i Langåsen er grasrotmottaker hos Norsk Tipping.