Hovedopptak barnehage - 1. mars 2023

Søknadsfrist for hovedopptak barnehage i Sømna er 1. mars 2023. 

Barnehager det kan søkes plass i er: 

  • Bakketun Barnehage (privat barnehage)
  • Sømna barnehage avd. Berg (kommunal barnehage)
  • Sømna barnehage avd. Vik (kommunal barnehage)

Les mer om hvordan du søker plass her.