Sømna Buldreklubb

Vi har utstyr til utlån. Den som låner utstyret må ha brattkort. Brattkort er et nasjonalt bevis, etablert og forvaltet av NKF, som viser at innehaver har kompetanse til å sikre på både led og topptau innendørs. Les mer om brattkort på brattkompetanse.no
Adresse Kontakt Kategori
Sømna Buldreklubb
Vik Skarveien 5
8920 Sømna
Morten Engesbak
Telefon: 41316209
Aktiviteter
Kontaktpersoner