I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-14 andre ledd kunngjøres herved varsel om formålsendring på reguleringsplan for Gnr/Bnr: 46/412 og 46/351 i Vik sentrum, Sømna.

Fra og med barn fyller ett år har de rett til barnehageplass i sin bostedskommune. Barn som fyller ett år i september, oktober og november har rett til barnehageplass fra den måneden de fyller år.

Trollfjell Geopark er et interkommunalt organ eid av kommunene Leka, Bindal, Sømna, Brønnøy, Vevelstad og Vega.

Geoparken skal bidra til attraktivitet og verdiskaping i området ved å legge til rette for aktiviteter og opplevelser i verdensklasse basert på Sør- Helgelands og Lekas unike geologiske historie og fenomener.

Sømna kommune søker etter ferievikariater i pleie- og omsorg og sommerjobb for ungdom i grønn sektor

Det var stort engasjement og optimisme når kommunen og styringsgruppen for biogassprosjektet inviterte alle aktive bønder i kommunen til stiftelsesmøte av Sømna Biogass Gårdsdrift SA.

Det er gode graveforhold for tiden. I Vik er det kun noen få kunder igjen i Halvvegan som det nå blir gravd til.

Representantskapet hos Shmil foreslår endringer i renovasjonsforskriften.

Ungdom i Sømna kan melde seg på UKM som i år arrangeres i Bindal 8. februar. 

Barnehagene er pålagt å følge de nasjonale retningslinjene for mat og måltider i barnehagen. Ved servering av mat og drikke følger det et ansvar for å sikre at tilbudet er i tråd med Helsedirektoratets kostråd, slik at barnehagen bidrar til å fremme et variert og sunt kosthold blant barna.