Formuesgrunnlag på boliger

Eiendomsskatt på boliger i Sømna kommune basert på Skatteetatens boligverdi

Sømna kommune innførte fra og med 2014 eiendomsskatt blant annet på boligeiendommer. For disse har Sømna kommunestyre vedtatt å bruke Skatteetatens formuesgrunnlag (boligverdi) som grunnlag for utregning av eiendomsskatten.

Pr. 01.01.2018 har 636 boligeiendommer i Sømna kommune takst basert på Skatteetatens formuesgrunnlag.

Utregning av eiendomsskatt

For å regne ut eiendomsskattebeløpet har kommunen tatt utgangspunkt i Skatteetatens boligverdi. Verdien er et anslag på boligens markedsverdi,beregnet ut fra boligens areal, byggeår, boligtype, beliggenhet og opplysninger om omsatte boliger i kommunen. Kommunen skal ved eiendomsskatteutskriving redusere boligverdien ved å multiplisere den med 0,7. Skattesatsen er på 4 promille.

Dette er et eksempel på utregning:

Skatteetatens boligverdi er 2 millioner kroner.

Eksempel på utregning av eiendomsskatt
Hva Sum i kroner
2.000.000 x 0,7 gir justert boligverdi 1.400.000
Skattegrunnlag 1.400.000
Promille: 4
Utregnet eiendomsskatt 5.600

Klage

Ved spørsmål om eiendomsskatt kan du henvende deg til kommunen. Dersom du mener Skatteetatens boligverdi er feil, må du kontrollere de opplysningene Skatteetaten har om din bolig: Primærareal (p-areal), byggeår samt boligtype.

Disse faktaopplysningene om boligen finner du under ”Grunnlag for ligningsverdi” på side 2 i skattemeldingen. Hvis opplysningene om din bolig er feil, må du sende klage til Skatteetaten. Det gjelder også dersom du mener at boligverdien er for høy i forhold til antatt markedsverdi. Klagefrist er 6 uker.

Ønsker du mer informasjon?

Mer informasjon om dokumentasjon av markedsverdi og klagemuligheter vedrørende Skatteetatens boligverdi finner du her.

Skatteetaten har telefon 800 80 000 og adressen er: Skatt Nord, Postboks 6310, 9293 Tromsø.

Kontaktinfo

Seksjon for økonomi
Eiendomsskatt
E-post
Berit Busch
Fagleder arkiv og servicetorg
E-post
Telefon 75 01 50 21

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00