Trygghetsalarm

Beskrivelse

Trygghetsalarm er en måte å nå vaktsentralen i kommunen på når en har kommet i en situasjon hvor en trenger hjelp, og ikke klarer å bruke telefonen. Den enkelte skal sikres trygghet i den livssituasjon han/hun befinner seg i og være i stand til å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Målgruppe

Personer som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.

Kriterier

  • Ved leie av trygghetsalarm må det foreligge søknad fra den enkelte.
  • En må bo eller oppholde seg i kommunen.
  • Må være i stand til å forstå trygghetsalarmens funksjon.

Standard på tjenesten

Trygghetsalarm som leies av kommunen kobles opp og vedlikeholdes av kommunen.

Pris

Vederlag fastsettes av kommunestyret.

Gjeldende satser pr.01.01.18

  • Etablering ved oppstart: kr. 620,-
  • Kostnad pr.mnd: kr. 230,-

Adresse

Omsorgsveien 4

8920 Sømna