Kontakt oss

Her finner du direktenummer til de ulike avdelingene på sykehjemmet.

Telefonnummer sykehjemmet
Hvem Telefonnummer
Avdeling Nordstua 75015180
Avdeling Midtstua 75015184
Avdeling Veststua 75015186
Avdeling Vårsol 75015182
Leder pleie- og omsorg 75015122
Avdelingsleder sykehjem 75015131
Sekretær 75015120
Kjøkken 75015132
Arbeidsstue 75015133
Driftsoperatør 46959419