Kontrollutvalg

Kontrollutvalget fører løpende tilsyn med kommunens drift.

Kontrollutvalget

Vara kontrollutvalget

Kontaktinfo

Norun Arnes
Formannskapssekretær
E-post
Telefon 75 01 50 10

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00