Kommunalt næringsfond

Kommunale næringsfond er en tilskuddsordning som gir kommuner midler til lokale næringsutviklingstiltak. Gjennom næringsfondet vil kommunen kunne bidra med støtte til investeringer, samt å være behjelpelig med å innhente kapital til nyetableringer.

Kommunene kan gi tilskudd til følgende

  • Bedriftsutvikling
  • Investeringer i bedrifter
  • Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand)
  • Grunnlagsinvesteringer

Ta kontakt med fagleder for næring for ytterligere informasjon og eventuell hjelp til søknad.

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00