Veterinærvakt Sømna og Bindal

Sømna og Bindal har felles veterinærvaktdistrikt. For å få tak i veterinær så ring:

Vakttelefon:    913 94 381

Send gjerne tekstmelding så tidlig som mulig til vaktnummer for rutinebesøk.

Akutte tilfeller ringes inn.

Mail til veterinærene: somnavet@gmail.com

Vaktliste januar 2023 (PDF, 124 kB)

Vaktliste februar 2023 (PDF, 130 kB)

Vaktliste mars 2023 (PDF, 122 kB)

Vaktliste april 2023 (PDF, 123 kB)

Følgende veterinærer deltar i vaktordningen:

AMJ:     Arild Magnus Jøssund
OJO:      Odd Joar Oppegaard
MH:       Marit Horsberg

Nord:    Området fra Slyngemyra i Sømna og nordover til og med Trælnes og Kvervet.
Sør:        Området sør for Slyngemyra inkludert Bindal alle dager unntatt mandag.
                På mandager er det egen veterinær i Bindal.
Fri:         Den/De veterinærene som har fri denne dagen.
Lørdag og Søndag er det kun en veterinær på vakt for hele området.

 

 

 

 

Veterinærvakt er kommunens ansvar:

Kommunene har etter Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell ansvar for at det er tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, og for å organisere klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Kommunen har avtaler med privatpraktiserende veterinær om deltakelse i veterinærvakten. Det er alltid en veterinær på vakt.

Kommunen anser det som tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell i vaktperiodene når dyreeier har tilgang på førstelinje helsehjelp til sitt dyr fra veterinær. Vakttjenesten gjelder akutt hjelp og livstruende skader. Andre henvendelser skal gjøres i ordinær arbeidstid.

Dyreeier kan ikke forvente at vakthavende veterinær har spesialisering innen fagfeltet for sitt dyr ved henvendelse til veterinærvakta utenom ordinær arbeidstid. Tilfredsstillende tilgang på helsehjelp til dyr kan i enkelte akutte situasjoner også være avlivning på en forsvarlig måte.