Tilskudd til drenering

Det kan nå søkes til kommunen om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Tilskudd for å grøfte tidligere grøftet jordbruksjord kom i 2013. Hensikten er å bedre dreneringen av dårlig drenert jord. Det gis tilskudd til drenering, grøfting, systematisk grøfting, omgraving og profilering. Husk at søknaden må være godkjent før du kan starte på tiltaket.

Det skal søkes på fastsatt søknadsskjema og søknaden sendes kommunen der eiendommen ligger.

Her er finner du digitalt søknadsskjema i Altinn for søknad om tilskudd til drenering.

Kontaktinfo

Bjørn Sylten
Fagkonsulent
E-post
Telefon 75 01 50 72

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00