Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke statlige tilskuddsordninger for foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon. Kommunen mottar og behandler søknadene, og tilbyr også veiledning til søkere.

Hvordan søke?

Mer informasjon om hvem som kan søke, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finnes på www.landbruksdirektoratet.no

Det er to søknadsomganger i året. Søknadsfristene er 15. mars og 15. oktober.

15. mars: søknad for husdyrprodusenter
15.oktober: søknad for husdyr- og planteprodusenter.

Enkelte opplysninger kan etterregistreres. Frist for etterregistrering er 10. januar året etter.

Kontaktinfo

Trond Grønmo
Fagleder landbruk og vilt
E-post
Telefon 75 01 50 70
Mobil 45 60 24 00

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00