Nydyrking

Nydyrking er pekt på som en av flere måter vi kan nå det nasjonale målet om å øke norsk matproduksjon på. Dersom du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksformål, må du søke kommunen om godkjenning.

Som nydyrking regner en fulldyrking og overflatedyrking av udyrket mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget unyttet i over 30 år. Opparbeiding av overflatedyrket mark til fulldyrket mark blir ikke regnet som nydyrking. 

Hvordan søke?

Mer informasjon om hvordan man søker om nydyrking, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finnes på www.landbruksdirektoratet.no

Kontaktinfo

Bjørn Sylten
Fagkonsulent
E-post
Telefon 75 01 50 72

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00