Kontakt oss

Helse

Har du luftveissymptomer eller føler deg dårlig, eller har generelle helsespørsmål, skal du ta kontakt med fastlege på tlf. 750 15 100. Du kan også kontakte fastlege elektronisk via helsenorge.no

Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117.

Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113.

Sømna omsorgssenter

For praktiske spørsmål vedrørende korona og evt. restriksjoner kan du ta direkte kontakt med Sømna Omsorgssenter på tlf. 750 15 120.

Oppvekst

Har du spørsmål vedrørende oppvekst, ring 750 15 000 og velg "skole og barnehage" i menyvalget. (09.00-14.00)

*Andre spørsmål

Har du andre spørsmål, send en mail til postmottak@somna.kommune.no eller ring tlf. 750 15 000 (åpent 09.00-14.00)

Ønsker du å sende mail direkte til en ansatt?

Her finner du kontaktinformasjon til alle ansatte i Sømna kommune.