Sammen for barn og unge

Sømna kommune har fått midler fra Fylkeskommunen i Nordland og BUFDIR til å gjennomføre et prosjekt kalt: "Sammen for barn og unge". 

Prosjektgruppa består av prosjektleder, kommunepsykolog, ledende helsesykepleier og folkehelsekoordinator. Det er etablert samarbeid med ulike forsknings- og kompetansemiljøer, som blant annet RKBU (Regionalt kompetansesenter for barn og unge) og RVTS (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging).

Etter Ungdata-undersøkelsen i 2012 kom det fram høye tall på psykiske helseutfordringer, mobbing og rus. Etter dette ble det gjennomført et treårig prosjekt for å styrke barn og unges helse; Robust oppvekst 0-6 år og Robust oppvekst for ungdomsskoleelevene. En rekke tiltak og program ble iverksatt i både barnehage og skole.

 

 

 

 

 

 

 

Barn og unge i Sømna møter utfordringer, som barn og unge over hele landet, i forhold til psykisk helse, mobbing og press. Sømna kommune ønsker sammen med Sømna sine barn, unge, foreldre og ansatte som jobber med barn og unge, å evaluere allerede eksisterende tiltak og stake ut kursen for de neste årene. Hva styrker barn og unge av de tiltakene som allerede finnes og hva mangler vi/hva kan kommunen gjøre bedre?

Prosjektleder er Mette Reinfjord, som kan kontaktes på mail: mette.reinfjord@somna.kommune.no; mobil: 977 31 133.