Tiltak langs offentlig veg

Dispensasjon fra byggegrenser

Skal du bygge nærmere enn 50 meter fra midtlinjen på fylkesveg, må du søke Statens vegvesen om dispensasjon fra avstand til fylkesveg. Dette gjelder dersom byggegrense ikke er regulert i kommune- eller reguleringsplan.

Her finner du informasjon og digitalt søknadsskjema for dispensasjon fra avstand til fylkesveg.

Søknad om avkjørsel

Planlegger du å anlegge, endre eller utvide eksisterende avkjørsel fra fylkesveg må du søke om tillatelse til det.

Her finner du informasjon og digitalt søknadsskjema for å søke om avkjørsel fra fylkesveg.