Havn

Sømna kommune har en industrikai på Berg som er et knytepunkt for samferdsel mellom sjø og land, samt en fiskerihavn ved Viksjøen.

Berg havn

Berg havn er en dypvannskai. Kaia har en total lengde på 120 m, og sjødybden ved kaia er 7 m på laveste lavvann. Berg havn er ISPS-godkjent, det vil si at den er klarert for internasjonal trafikk.

Ved kaia er det tilgang til offentlig bakareale for lossing, lasting, vedlikehold og forsyning. Dessuten er det tilgang på renset vann, med leveransekapasitet på 150 k.m/t.

Seilingstiden fra skipsleia (Torgfjorden) er bare 10-15 minutter.

Kontaktperson ved anløp

Ved anløp skal Felleskjøpet avdeling Berg kontaktes på tlf: 75 02 74 90 / 90 76 00 48.

Koordinater for Berg Havn

N 65° 22’ 18.6’’   E 12° 11’ 34.1’’

Viksjøen fiskerihavn

Viksjøen fiskerihavn er en kommunal kai for fiskebåter og lettere lastebåter. Kaien har begrenset dybde og lengde. Havneområdet brukes av fiskebåter og fritidsbåter.

For nærmere teknisk informasjon om sjødybde ved kai og lengde på kai kan Enhet for teknisk og eiendom kontaktes. Se kontaktinformasjon på høyre side.

Koordinater for Viksjøen fiskerihavn

N 65° 18’ 15.1’’   E 12° 08’ 22.5’’

Avgift

Kontakt Enhet for teknisk og eiendom for informasjon om avgift. Se kontaktinformasjon på høyre side.

Kontaktpersoner

Havnesjef er Nils-Ivar Sund. Se kontaktinformasjon på høyre side.

Kontaktinfo

Servicetorget
E-post
Telefon 75 01 50 00

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00