Våg vannbehandlingsanlegg

Vannbehandlingsanlegget ble åpnet i 2003 og har samme utseende i dag som ved åpning.       
 

Inntak Nedre Vågsvatn
Teoretisk kapasitet 70m3/t
Rensing Grovsil, membranfilter (15nannometer), UV belysning
Trykkøkning 2 pumper som hver har kapasitet til leveranse alene
Utjavningsbasseng 300m3 ved anlegget.
Nødstrøm Full backup for normal drift ved strømstans.
Overvåking Full fjernovervåking og alarm med sms

Kontaktinfo

Enhet teknisk og eiendom
E-post
Telefon 75 01 50 00

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00