Slamtømming

Alle som ikke er tilknyttet kloakknettet til kommunen må ha et privat avløpsanlegg. Dette må tømmes og Sømna kommune har inngått avtale med Namdal Tankrens for tømming av alle private avløpsanlegg.

Ordinær tømming av private tanker er 1 gang hvert annet år.

Tømmeplan

Oversikt over slamtømming
År Slyngjemyra og sørover Nord for Slyngjemyra
2022 X
2023 X
2024 X
2025 X

Oppstart av slamtømming vil annonseres ca. 14 dager før.
 

 

Gebyr

Gebyr for slamtømming 2022
Hva Gebyr i kr u/mva Gebyr i kr m/mva
Slamtank 0-2 m3 1481,80 1852,25
Slamtank 2-4 m3 1602,57 2003,22
For hver m3 ut over 4 m3 310 387,5

Tømming utenfor rute faktureres i utgangspunktet med normal avgift. Dersom det er snakk om nødtømming som må skje hurtig eller tømming som skjer på ”rød-dager” fakturerer kommunen dette netto ut etter innkommet faktura på oppdrag, med et tillegg på 5 % for administrasjon.

Kontaktinfo

Servicetorget
E-post
Telefon 75 01 50 00

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00