Buskhammeren boligfelt

Buskhammeren boligfelt ligger på Berg og er regulert til boligformål.

Å bo på Berg

Tettstedet Berg ligger nord i Sømna kommune. Her finner du blant annet barneskole, butikk, bank, bilverksted, bensinstasjon, småbåthavn, restaurant osv. Å bo på Berg gjør det mulig å nyte vakker natur, bo landlig og samtidig ha kort vei til det meste. Kommunesenteret Vik ligger 10 minutters kjøring fra Berg, og regionsenteret Brønnøysund ligger bare 25 minutters kjøring fra Berg.

Tomtene i Buskhammeren

I samtlige av de opparbeidede tomtene er det  kommunal vei fram til byggetomten. Tilkobling til vann, avløp og elektrisitet er tilgjengelig i byggefeltet.
 

Buskhammeren boligfelt
Informasjon om feltet
Oversiktskart (JPG, 314 kB)
Plankart (JPG, 614 kB)
Reguleringplan (PDF, 2 MB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 73 kB)
Prisliste (PDF, 69 kB)

Bilder av feltet

Video av feltet

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00