Utleieboliger

Her finner du oversikt over Sømna kommunes kommunale boliger.

Tildeling av kommunale boliger er behovsprøvd. Vanskeligstilte boligsøkere kan søke om kommunal bolig dersom du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp.

Utleieboliger på Berg

Utleieboliger i Vik

Kontaktinfo

Alf-Kyrre Holmstrand
Fagleder eiendom
E-post
Telefon 75 01 50 33

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00