Omsorgsboliger

Her finner du oversikt over Sømna kommunes kommunale omsorgsboliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål. Tildeling av omsorgsbolig er avhengig av søkers funksjonsnivå og vurderes individuelt. Informasjon om søknad om omsorgsbolig finner du her.

Kontaktinfo

Guro Knygh
Helsesykepleier
E-post
Telefon 75 01 51 15
Mobil 99 22 57 06

Adresse

Omsorgsveien 4

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00