Søknad om utslippstillatelse

Privat avløpsanlegg og utslipp av avløpsvann

Eiendommer med innlagt vann som ikke har tilgang til offentlig avløpsnett, må etablere egne private avløpsløsninger. Slike avløpsanlegg renser avløpsvannet lokalt ved hjelp av for eksempel minirenseanlegg.

Etablering av private avløpsløsninger er søknadspliktig. Du kan kontakte enhet teknisk for og eiendom dersom du har spørsmål angående søknad om etablering av privat avløpsanlegg.

Du må søke om utslippstillatelse for alle nye utslipp eller vesentlig økning av dagens utslipp, inkludert renset avløpsvann. Søknadsplikten gjelder også når avløp går til lukket tank.

Hvor sendes søknaden?

Søknaden kan sendes til kommunen per e-post eller post, men vi oppfordrer deg til å bruke digital innsending.
Sømna kommune har tatt i bruk eDialog som kan benyttes for innsending av søknader. Du må da logge deg inn med BankID eller MinID. 

I tillegg er det mulig å benytte søknadsløsninger som vil gjøre søknaden din heldigital. Blandt annet eByggesøk og Byggesøknaden. Disse tjenestene tar et gebyr for bruken av søknadsløsningen

 

Gebyr for utslippstillatelse

Gebyr for utslippstillatelse
Type Små anlegg Mellomstore anlegg Store anlegg
Søknad om utslippstillatelse 1710 kr 2560 kr 5070 kr
Søknad om omgjøring av utslippstillatelse 1310 kr 1970 kr 3950 kr
Melding etter lokal forskrift 850 kr 1710 kr 5130 kr

Små anlegg vil si mindre enn 15 Pe, mellomstore anlegg er 15-100 Pe og store anlegg vil si større enn 100 Pe.

Pe: Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg bruker EU sin definisjon av Pe. I EU er en personenhet den mengden organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over 5 døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn. Den spesifikke forurensningsproduksjonene i Norge er satt noe lavere enn EU-standarden noe som medfører at utslipp fra ca. 22 personer tilsvarer 25 Pe, utslipp fra ca. 150 personer tilsvarer 100 Pe og utslipp fra ca. 1500 personer tilsvarer 1000 Pe.

Kontaktinfo

Servicetorget
E-post
Telefon 75 01 50 00

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00