Signal bygger fibernett i Sømna

Her finner du praktisk informasjon om fibernett i Sømna. Se også detaljerte kart over hvor det tilbys bredbånd i byggetrinn 1

Kommunen skal i samarbeid med Signal Bredbånd AS legge ned fiber i Sømna. Utbyggingen vil skje i flere trinn. Første trinn startet høsten 2019 og er planlagt ferdigstilt høsten 2020. Det er de 9 sonene som er markert på kartene nedenfor som er planlagt utbygd i første trinn.

Det må være et minimum med hustander som melder seg på for at det skal bli utbygging i hver av de 9 sonene. Vi er derfor avhengig av at du bestiller fibernett for å sikre utbygging i din sone. Flest mulig må være med.  

Detaljerte kart for byggetrinn 1

 

Her bestiller du

Les informasjon og bestill på signal.no/somna

Er ikke din eiendom med i byggetrinn 1?

Det jobbes nå med en ny søknad om støtte til fiberutbygging for de resterende områdene i Sømna som ikke er omfattet av byggetrinn 1.

Bestill selv om du er utenfor byggetrinn 1

Kommunen oppfordrer deg til å bestille bredbånd selv om du er utenfor utbyggingsområdet i byggetrinn 1. Dette er for å vise interesse og danne grunnlag for ny søknad fra kommunen om støtte for videre utbygging til de som i denne omgang faller utenfor.