Nødsentral Brann

Sømna brannvesen hører inn under 110-sentralen i Salten. Denne nødalarmsentralen dekker 50 kommuner i Nordland med tilhørende 35 brannvesen og 79 brannstasjoner.

Nødalarmsentralen har som hovedoppgave å motta og formidle varsel om brann, ulykke, katastrofer og akutt forurensning.

Ved brann skal du ringe 110