Organisering

Sømna Brannvesen er et deltidsbrannvesen med 16 mannskaper i beredskap.

Beredskapsarbeid består av akutt som brann, bilulykker, flom og annet redningsarbeid.

Brannsjef er Nils-Ivar Sund.