Brannstasjon

Brannstasjonen er plassert midt i Vik sentrum. Siden Vik ligger midt i kommunen vil brannmannskapene derfor nå ytterkantenen av kommunen på ca. 15 minutter fra brannstasjonen. Innsatstiden er beregnet ut fra kjente forhold knyttet til avstand og erfaringer fra utrykninger i kommunen.

Brannbiler

I brannstasjonen er det plassert 3 ulike brannbiler. Utrykningsbilen/mannskapsbilen er utrustet for førsteinnsats ved brann og ulykker. Tankbilen er satt opp med pumpe og 14000 liter vann. I tillegg er det en utstyrsbil med ekstramateriell, som pumper, slanger, lys o.l.

Ingen parkering foran porter

Det skal ikke parkeres foran portene til brannstasjonen. Dette gjelder hele døgnet - året rundt. Ved utrykning vil parkerte biler forsinke brannmannskapet og hvert sekund teller ved brann og ulykker.

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00