Vik skole

Vik skole er en del av Sømnaskolen og her går alle elevene i Sømna fra 5. – 10. trinn. Skolen ledes av felles rektor for Sømnaskolen Lise Bjøru, med stedlig avd. leder Marianne Rørmark. Skolen ligger i Vik sentrum og har svømmehall og idrettshall i umiddelbar nærhet.  

Skolen har skoleåret 2021/2022 170 elever.

Skolen er betydelig oppgradert de senere år og fremstår som moderne og fin. Vi har Sømna Stadion som uteområde med fotball- og friidrettsbane, og lekeapparater, ballbinge, akebakke i tillegg. Vi har eget skolebibliotek, og i nærheten finnes folkebibliotek og bygdemuseum som benyttes.

Sømna kommune ønsker å forebygge og har som folkehelsetiltak innført skolematordning i en fin kantine der elever som ønsker det kan kjøpe rimelig, sunn og ofte varm mat. 

Sømna kommune er en MOT-kommune og vi gjennomfører MOT sitt program for elevene i ungdomsskolen. 

Fokusområder

  • Godt læringsmiljø - vi jobber kontinuerlig for å skape et godt og inkluderende læringsmiljø for alle.
  • Satsning på digitale verktøy. I sømnaskolen bruker vi iPad som verktøy. 

Sertifiseringer

Skolen har blitt sertifisert som "Trafikksikker skole" og "Helsefremmende skole".

Kontaktinfo

Lise Bjøru
Rektor
E-post
Telefon 75 01 50 81
Mobil 90 13 93 08
Marianne Rørmark
Avdelingsleder
E-post
Telefon 75 01 50 82
Mobil 41 69 44 17
Kristin Wågan
Sekretær
E-post
Telefon 75 01 50 80
Signe Wågan Rørmark
Rådgiver
E-post
Telefon 75 01 50 80

Adresse

Besøksadresse:

Kystveien 79

8920 Sømna

 

Postadresse:

Kystveien 84A

8920 Sømna